Συνεργάτες - Αντιπροσωπείες

Το εμπορικό μας δίκτυο είναι ανεπτυγμένο σε όλη την Ελλάδα.

Συνεργάτες - Αντιπροσωπείες

Το εμπορικό μας δίκτυο είναι ανεπτυγμένο σε όλη την Ελλάδα.

Στην Αττική περιλαμβάνει:

  • Ανεπτυγμένο δίκτυο εξειδικευμένων πωλητών.
  • Δύο καταστήματα πωλήσεων στη Δ. Αττική (Ν. Φιλαδέλφεια & Αιγάλεω).

Στις εκτός Αττικής περιοχές περιλαμβάνει:

  • Ειδικούς συνεργάτες, που καλύπτουν κυρίως περιοχές της περιφέρειας.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια
ESPA