Ρολό G30 από χαλύβδινο προφίλ γαλβανιζέ κοίλης και ενισχυμένης διατομής σε διάσταση 80mm

Το Ρολό G30 αποτελεί μια ιδανική λύση για οικιακή χρήση, καταστήματα αλλά και βιομηχανική χρήση. Παρέχει μεγάλη ασφάλεια με αθόρυβη λειτουργία και αισθητική. Κατάλληλο για ανοίγματα όπου υπάρχει περιορισμός στο ύψος, επειδή το προφίλ αυτό απαιτεί μικρότερο χώρο περιέλιξης. Το Ρολό G30 παραδίδεται βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολογίου. Όλα τα οικιακά και βιομηχανικά ρολά ασφαλείας της Α.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο TUV EN ISO 9001:2008 και έχουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13241.

Ρολό G30 από χαλύβδινο προφίλ γαλβανιζέ κοίλης και ενισχυμένης διατομής σε διάσταση 80mm

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια

Ρολό από χαλύβδινο προφίλ γαλβανιζέ κοίλης και ενισχυμένης διατομής σε διάσταση 80mm.

Παρέχει μεγάλη ασφάλεια με αθόρυβη λειτουργία και αισθητική.

Ιδανικό για οικιακή χρήση, καταστήματα αλλά και για βιομηχανική χρήση.

Κατάλληλο για ανοίγματα όπου υπάρχει περιορισμός στο ύψος, επειδή το προφίλ αυτό απαιτεί μικρότερο χώρο περιέλιξης.

Ο τύπος G 30 παραδίδεται βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολόγιου.


Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας μπορεί να είναι 0,6, 0,8 ή 1mm.

Η επιλογή του πάχους γίνεται με βάση τις απαιτήσεις της κατασκευής σε ανεμοπίεση, σε συνάρτηση πάντα με το πλάτος του ανοίγματος που πρόκειται να καλυφθεί.

Ο τύπος αυτός παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στην ανεμοπίεση σε ανοίγματα μεσαίου μεγέθους, επιτυγχάνοντας μέσες τιμές της επιτρεπόμενης ανεμοπίεσης μέχρι και 55kp/m2.

ESPA