Τεχνικά Θέματα

Βασικό Χρωματολόγιο Βαφής

Βασικό Χρωματολόγιο Βαφής

Η Α. Γερολυμάτος ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του βασικού χρωματολογίου. Η απεικόνιση των αποχρώσεων είναι ενδεικτική.

περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια
ESPA