Ρολό GA50 ΔΙΑΤΡΗΤΟ από διελασμένο προφίλ αλουμινίου πάχους 1,5mm και διάσταση φύλλου 110mm

Το Ρολό GA50 ΔΙΑΤΡΗΤΟ είναι κατάλληλο για κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων σε βιομηχανίες, αποθηκευτικούς χώρους και γκαράζ που θέλουν να συνδυάσουν την προβολή των εμπορευμάτων τους, με την ασφάλεια και την υψηλή αισθητική. Το Ρολό GA50 ΔΙΑΤΡΗΤΟ παραδίδεται βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολογίου. Όλα τα οικιακά και βιομηχανικά ρολά ασφαλείας της Α.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο TUV EN ISO 9001:2008 και έχουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13241.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια

Ρολό από διελασμένο προφίλ αλουμινίου πάχους 1,5mm.

Κατάλληλο για κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων σε βιομηχανίες, αποθηκευτικούς χώρους και γκαράζ.

Συνδυάζει την προβολή των εμπορευμάτων με την υψηλή ασφάλεια και αισθητική. Ο τύπος GA 50 ΔΙΑΤΡΗΤΟ παραδίδεται βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολόγιου.


Κατασκευάζεται από διελασμένο προφίλ αλουμινίου πάχους 1,5mm , με διάσταση φύλλου 110mm σε διάτρηση με τρύπες διαμέτρου 2.5mm

Ο τύπος αυτός ενδείκνυται κυρίως για μεγάλου μεγέθους ρολά που έχουν ταυτόχρονα απαιτήσεις αντοχής και μόνωσης, σε συνδυασμό με την διαφάνεια.

ESPA