Βασικό Χρωματολόγιο Βαφής

Βασικό Χρωματολόγιο Βαφής

Η Α. Γερολυμάτος ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του βασικού χρωματολογίου.

Η απεικόνιση των αποχρώσεων είναι ενδεικτική.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια
ESPA