Ρολό G30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ από χαλύβδινο προφίλ γαλβανιζέ κοίλης και ενισχυμένης διατομής πάχους 1mm σε διάσταση 80mm

Τα Ρολό G30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ είναι ιδανικό για καταστήματα που θέλουν να συνδυάσουν την προβολή των εμπορευμάτων τους, με την ασφάλεια και την υψηλή αισθητική. Κατάλληλο για ανοίγματα όπου υπάρχει περιορισμός στο ύψος, επειδή το προφίλ αυτό απαιτεί μικρότερο χώρο περιέλιξης. Το Ρολό G30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ παραδίδεται βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολογίου. Όλα τα οικιακά και βιομηχανικά ρολά ασφαλείας της Α.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο TUV EN ISO 9001:2008 και έχουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13241.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια

Ρολό από χαλύβδινο προφίλ γαλβανιζέ κοίλης διατομής σε διάσταση 80mm και πάχος 1 mm διάτρητο με τρύπες διαμέτρου 2mm.

Ιδανικό για οικιακή χρήση αλλά και καταστήματα που θέλουν να συνδυάσουν την προβολή των εμπορευμάτων τους, με την ασφάλεια και την υψηλή αισθητική.

Ο τύπος G 30 ΔΙΑΤΡΗΤΟ παραδίδεται βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολόγιου.


Κατασκευάζεται από προφίλ γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας ευθείας διατομής πάχους 1,0mm, σε διάσταση φύλλου 80mm, που υποβάλλεται σε διάτρηση με τρύπες διαμέτρου 2,5mm.

Αποτέλεσμα αυτού, είναι ότι παρουσιάζει εξαιρετική διαφάνεια χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο βαθμός ασφαλείας που προσφέρει.

Ο τύπος αυτός παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στην ανεμοπίεση σε ανοίγματα μεσαίου μεγέθους, επιτυγχάνοντας μέσες τιμές της επιτρεπόμενης ανεμοπίεσης μέχρι και 55kp/m2.

ESPA