Οικιακό Ρολό G10 από χαλύβδινο προφίλ γαλβανιζέ σε διάσταση 80mm

Το Ρολό G10 αποτελεί την πιο προσιτή λύση για ρολά μικρού και μεσαίου μεγέθους. Παρέχει ασφάλεια με αθόρυβη λειτουργία και αισθητική. Το Ρολό G10 παραδίδεται βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολογίου. Όλα τα οικιακά και βιομηχανικά ρολά ασφαλείας της Α.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο TUV EN ISO 9001:2008 και έχουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13241.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια

Ρολό από χαλύβδινο προφίλ γαλβανιζέ σε διάσταση 80mm.

Παρέχει ασφάλεια με αθόρυβη λειτουργία και αισθητική.

Ιδανικό για οικιακή χρήση.

Ο τύπος G 10 παραδίδεται βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολόγιου.


Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας μπορεί να είναι 0,6 ή 0,8mm.

Η επιλογή του πάχους γίνεται με βάση τις απαιτήσεις της κατασκευής σε ανεμοπίεση, σε συνάρτηση πάντα με το πλάτος του ανοίγματος που πρόκειται να καλυφθεί.

Η μέση τιμή της επιτρεπόμενης ανεμοπίεσης που επιτυγχάνεται με τα προφίλ G10 είναι μέχρι και 30kp/m2.

ESPA