Ρολό GA50 από διελασμένο προφίλ αλουμινίου πάχους 1,5mm και διάσταση φύλλου 110mm

Το Ρολό GA50 είναι ιδανικό για βιομηχανική αλλά και οικιακή χρήση. Η ειδικά μελετημένη διατομή του, σε συνδυασμό με τους οδηγούς του, το καθιστούν ενδεδειγμένο όταν οι τιμές ανεμοπίεσης είναι υψηλές ή όταν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις θερμομόνωσης. Το Ρολό GA50 έχει την δυνατότητα να δεχτεί και μόνωση από πολυουρεθάνη ή πετροβάμβακα. Το Ρολό GA50 παραδίδεται βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολογίου. Όλα τα οικιακά και βιομηχανικά ρολά ασφαλείας της Α.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο TUV EN ISO 9001:2008 και έχουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13241.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια

Ρολό από διελασμένο προφίλ αλουμινίου πάχους 1,5mm, με την δυνατότητα να δεχτεί και μόνωση από πολυουρεθάνη.

Ιδανικό για βιομηχανική αλλά και οικιακή χρήση.

Η ειδικά μελετημένη διατομή του, σε συνδυασμό με τους οδηγούς του, το καθιστούν ενδεδειγμένο όταν οι τιμές ανεμοπίεσης είναι υψηλές ή όταν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις θερμομόνωσης.

Ο τύπος GA 50 παραδίδεται βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολόγιου.


To Ρολό GA50 ενδείκνυται κυρίως για μεγάλου μεγέθους ρολά που έχουν ταυτόχρονα απαιτήσεις αντοχής και μόνωσης.

Η συνηθέστερη χρήση του είναι σε βιομηχανικές πόρτες και οι μέσες τιμές της επιτρεπόμενης ανεμοπίεσης που επιτυγχάνεται φθάνουν μέχρι και 50 kp/m2.

Σε ειδικές απαιτήσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, τα προφίλ του ρολού γεμίζονται με πολυουρεθάνη πάχους 20mm και πυκνότητας 100kg/m2.

ESPA