Ρολό G70 TWIN από χαλύβδινο προφίλ διπλού τοιχώματος σε διάσταση 115mm

Το Ρολό G70 TWIN αποτελεί μια ιδανική λύση για βιομηχανική χρήση σε εξαιρετικά μεγάλα ανοίγματα. Ο τύπος G70 TWIN έχει την δυνατότητα να δεχτεί και μόνωση από πολυουρεθάνη ή πετροβάμβακα. Παραδίδεται βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολογίου. Όλα τα οικιακά και βιομηχανικά ρολά ασφαλείας της Α.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο TUV EN ISO 9001:2008 και έχουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13241.

Ρολό G70 TWIN από χαλύβδινο προφίλ διπλού τοιχώματος σε διάσταση 115mm

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια

Ρολό από χαλύβδινο προφίλ διπλού τοιχώματος σε διάσταση 115mm, με την δυνατότητα να δεχτεί και μόνωση από πολυουρεθάνη ή πετροβάμβακα.

Ιδανικό για βιομηχανική χρήση σε εξαιρετικά μεγάλα ανοίγματα.

Ο τύπος G 70 TWIN παραδίδεται βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολόγιου.


Τα προφίλ που αποτελούν το ρολό είναι διπλού τοιχώματος με διάσταση φύλλου 115mm και πάχος που μπορεί να είναι 0,6, 0,8 ή 1,0mm για κάθε τοίχωμα.

Το ρολό G70 TWIN είναι ένα νέου τύπου βιομηχανικό ρολό κατάλληλο κυρίως για την κάλυψη εξαιρετικά μεγάλων ανοιγμάτων, με διαστάσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι 11 μέτρα πλάτος, ενώ οι μέσες τιμές επιτρεπόμενης ανεμοπίεσης ξεπερνούν και τα 80kp/m2 .

Σε μεγάλου πλάτους ρολά οι οδηγοί έχουν ειδική διαμόρφωση ώστε να συνεργάζονται με κατάλληλα αγκύρια που φέρει το ρολό στα άκρα του, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο η αντοχή του στην ανεμοπίεση, ή το μέγιστο πλάτος του ρολού, που μπορεί να φτάσει και τα 18m.

Σε ειδικές απαιτήσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης τα προφίλ του ρολού γεμίζονται με πολυουρεθάνη πάχους 20mm και πυκνότητας 100/kg m2.

ESPA