Εγκαταστάσεις

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στον Αυλώνα και στεγάζονται σε τρία σύγχρονα κτίρια, συνολικής έκτασης 6.500 m2.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στον Αυλώνα και στεγάζονται σε τρία σύγχρονα κτίρια, συνολικής έκτασης 6.500 m2 (στεγασμένοι χώροι) και ετήσια παραγωγική δυνατότητα 45.000 m2.

Διαθέτουμε:

  • Έξι ξεχωριστές γραμμές παραγωγής, ανάλογα με το προφίλ.
  • Πλήρες κατασκευαστικό κοπής και διαμόρφωσης λαμαρίνας.
  • Αυτόματο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής.
  • Μηχανουργείο για εξειδικευμένες μεγάλες κατασκευές.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια
ESPA