Ρολό GA60 από διελασμένο προφίλ αλουμινίου πάχους 1,5mm και διάσταση φύλλου 55mm

Το Ρολό GA60 είναι ιδανικό για μπαλκονόπορτες κατοικιών και γκαράζ, όταν το ζητούμενο είναι η ασφάλεια και η ολοκληρωμένη προστασία του σπιτιού. To Ρολό GA60 χαρακτηρίζεται από τα αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει. Είναι κατάλληλο για ανοίγματα όπου η διάσταση του ύψους είναι περιορισμένη. Το Ρολό GA60 παραδίδεται βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολογίου. Όλα τα οικιακά και βιομηχανικά ρολά ασφαλείας της Α.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο TUV EN ISO 9001:2008 και έχουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 13241.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ασφάλεια Διαφάνεια Αθόρυβη Λειτουργία Αισθητική
Ασφάλεια Διαφάνεια Αισθητική
Ασφάλεια Μόνωση Πυρασφάλεια

Ρολό από διελασμένο προφίλ αλουμινίου πάχους 1,5mm.

Ιδανικό για μπαλκονόπορτες κατοικιών και γκαράζ, όταν το ζητούμενο είναι η ασφάλεια και η ολοκληρωμένη προστασία του σπιτιού από... ανεπιθύμητους επισκέπτες.

Η ειδικά μελετημένη διατομή του, σε συνδυασμό με τους οδηγούς του, προκαλεί κλείδωμα του ρολού σε κάθε προσπάθεια παραβίασης του.

Ο σχεδιασμός του σε συνδυασμό με τον κατάλληλο ηλεκτρομειωτήρα απαιτεί μικρότερο χώρο περιέλιξης στο επάνω μέρος του ανοίγματος, από τα άλλα ρολά.

Ο τύπος GA 60 παραδίδεται βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, στις αποχρώσεις του βασικού χρωματολόγιου.


Το Ρολό GA60 σε συνδυασμό με το κατάλληλο μοτέρ, απαιτεί μικρότερο χώρο περιέλιξης στο επάνω μέρος του ανοίγματος συγκριτικά με άλλα ρολά

Η ειδικά μελετημένη διατομή του, σε συνδυασμό με τους οδηγούς του, προκαλεί κλείδωμα του ρολού σε κάθε προσπάθεια παραβίασης του.

H μέση τιμή της επιτρεπόμενης ανεμοπίεσης που επιτυγχάνεται με το προφίλ GA60 φτάνει μέχρι και 40 kp/m2.

ESPA